Agneta Kulling

Leg. naprapat
Lic. personlig tränare

Jag har många års erfarenhet som leg. Naprapat och är utbildad vid Naprapathögskolan i Stockholm. Jag har vidareutbildat mig och har examen i Klinisk Ortopedisk Medicin, OMI samt en 3–årig utbildning och examen i akupunktur, TCM.

I grunden är jag diplomerad hälsopedagog och tillsammans med naprapatyrket blev det ett naturligt steg att utbilda mig till lic. personlig tränare.

I mitt yrke som naprapat och personlig tränare lägger jag stor vikt vid helhetstänkandet kropp, själ, kost och motion.

Ett mänskligt bemötande och en professionell behandling för varje patient vid varje tillfälle, är mitt motto.

Medlem i Svenska naprapatförbundet.

Läs mer om naprapati

Läs mer om Personlig tränare

Tillbaka