Naprapati

Ursprunget

Naprapati är en form av manuell medicin som utvecklats från kiropraktiken. Föreställningen om att "kotor kan hoppa ur led", den s.k. subluxationsteorin, övergavs av vissa kiropraktorer tidigt och dessa grundade därmed naprapatin. Istället för att uteslutande koncentrera sig på ryggraden, intresserade sig de första naprapaterna också för sekundära spänningstillstånd i omgivande mjukdelar.

Den allra första Naprapatskolan grundades 1907 av Oakley Smith, kiropraktor och medicine kandidat, i Chicago, Illinois, USA. Naprapaterna utgör idag Sveriges största yrkeskår inom den manuella ortopediska medicinen.

Utbildningen

Utbildning till naprapat sker vid Naprapathögskolan i Stockholm som erbjuder en fyraårig heltidsutbildning motsvarande 160 poäng. Undervisningen innehåller såväl grundmedicinska som manuella ortopediska ämnen. Redan tidigt under utbildningen börjar specialiseringen mot manuell medicin. Utbildningen avslutas med ett examensarbete motsvarande en C-betygsuppsats.

Efter avlagd godkänd examen erhålles titeln Examinerad Naprapat, vilket motsvarar den amerikanska titeln Dr of Naprapathy. För att bli legitimerad naprapat krävs dessutom ett års praktiktjänstgöring, dels hos legitimerad naprapat, men även inom hälso- och sjukvården. Efter fem år kan man alltså ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Yrkesutövningen

Naprapaterna arbetar uteslutande med funktionella störningar och smärtor i rörelseorganen. Diagnosen fastställs med konventionella neurologiska och ortopediska tester samt specifik funktionsdiagnostik. I behandlingen kombineras manipulationstekniker med mjukdelsbehandling och följs alltid upp med lämpligt träningsprogram och individuell rådgivning.

För att kunna ställa rätt diagnos ser naprapaten kroppen som en helhet, där en led eller muskel alltid påverkar andra delar av kroppen. Det primära är att göra patienten smärtfri och därefter spåra orsakerna till problemen. Områden som ökat väsentligt för naprapaterna är behandling av idrotts- och arbetsrelaterade skador. Många naprapater har idag ett etablerat samarbete med läkare och sjukvården i övrigt och kan vid behov få kompletterande utredningar gjorda.

Forskning

Svenska Naprapatförbundet avsätter varje år medel till forskning inom den manuella medicinen. Detta har resulterat i en rad vetenskapliga studier i ämnet, vilka också har presenterats offentligt.

Organisationen

Svenska Naprapatförbundet har drygt 800 aktiva medlemmar, inklusive Herbspro över hela Sverige som utför mer än en miljon behandlingar per år. Förbundet har etiska regler och för patientens skull ingår en obligatorisk patientförsäkring i medlemskapet.

Tillbaka